İdari Hizmetler Birimi

Satın alma ile ilgili tüm süreçleri (firma ile iletişim, teklifleri almak ve arşivlemek, mza aşamasına kadar olan süreçte belgeleri hazırlamak) yönetmek. Mali Yönetim Sistemi (MYS) ‘de satın alma iş ve işlemlerini yapmak. Personel maaş işlemlerini ( Terfii, Sendika, Aile Bildirimi, Ek ödenek, Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları vb. işler) yapmak.

Kesenek Bilgi Sisteminde personellerin aylık sigorta ve kesinti işlerini yapmak. HİTAP bilgi sisteminde birimimize gelen ve ayrılan personellerin giriş-çıkış, özlük, eğitim vb. alanların takibi yapmak ve güncel tutmak.

E- Bütçe sistemi üzerinden birimimize tanımlana harcama kalemlerinin takibini yapmak. Yıl içerisinde alınması planlanan mal ve malzemelerin EKAP sistemine girişini yapmak.

Taşınır Kayıt Sisteminde (TKYS) de birimimize ait demirbaş ve tüketime dayalı taşınırların kayıtlarının tutulması ve güncel takibini yapmak.

Üniversitemiz idari ve akademik personele göreve yeni başladığında e-mail tanımı yapmak, kurumdan ayrılışta mail adreslerini silmek. Yeni açılan birimlere mail adresi tanımlamak. İhtiyaç halinde organizasyon, dergi, topluluk vb. gibi mail hesapları açmak.

EBYS ‘de birimimize ait kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak. Gelen evrakları ilgili personele aktarmak. Bu işlemleri yapan personelimiz Hatice DEMİRCİ doğum iznindedir.

 

İdari Hizmetler Birimi

Sorumlu Şube Müdürü

Hatice İNCE (Şube Müdür V.)

Sorumlu Personeller

Hatice İNCE (Şube Müdür V.)

Hatice DEMİRCİ (Bilgisayar İşletmeni)

Son Güncelleme: 2024-04-18 14:52:48
                                                                                                      

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2024