GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

1- Daire Başkanı:

 • Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın güvenli ve huzurlu iş ortamı oluşturmak, 
 • Üniversitemiz bilişim alt yapısını oluşturmak, işletmek; eğitim-öğretim ve araştırmalara destek olmak,
 • Yapılan işlerin kontrolü ve denetlenmesini sağlamak, 
 • Üst birimlerle diyaloga geçerek; Başkanlığın ihtiyaçlarını,  sorunlarını bildirmek, yürütülen projeler ve yapılan faaliyetler hakkında rapor sunmak,

Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısının kontrol ve koordinesinde çalışır.

2- İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü:

 • Dairemiz idari işlerinin yapılmasını sağlamak, kontrol etmek ve yönetmektir.
 • Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak grubun etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.                                                                       
 • Gelişen teknolojileri takip etmek, kurum için uygun olanları tespit edip, hazırlanacak teknik şartnamelerle bu teknolojilerin satın alınması sağlamak.                                                                                   
 • Yapılacak çalışmalar ile geliştirilecek projelere karar vermek ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için grubu sevk ve idare etmek.                                                                                                                      

Bilgi İşlem Daire Başkanının kontrol ve koordinesinde çalışır.

3- Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü:

 • Üniversitemiz bilgisayar ağının ulaknet bağlantılarını sağlamak, kontrol etmek ve yönetmektir.
 • Üniversite bünyesindeki otomasyon ve internet erişiminin devamlılığı için gerekli bakım, yenileme çalışmaları ve duruma göre yapılandırma değişikliklerini yapmak.
 • Ağ üzerindeki uygulamaların çalışması için gerekli altyapı çalışmalarını sağlamak, internet bağlantısının amacına uygun kullanılmasını sağlamak, network altyapısına hizmet eden sunucuların sürekliliğini sağlamaktır.
 • 5651 numaralı yasa gereği web sayfa ziyaretleriyle ilgili verileri tutmakla da yükümlüdür.

Bilgi İşlem Daire Başkanının kontrol ve koordinesinde çalışır.

4- Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 • Üniversitemiz web sayfasını hazırlamak ve düzenli olarak güncellemeleri yapmak.
 • Üniversitemizdeki akademik-idari birimler ile personelin ve etkinlik organizasyonlarına yönelik oluşturulan web sayfalarının yayınlanabilmesi için web alanı ve eposta hesabı açmak.
 • Kullanılmakta olan sistemlerin sorunsuz yürütülebilmesi için teknik hizmetlerin verilmesini sağlamak, kontrol etmek ve yönetmektir.
 • Öğrenci İşleri, Personel, Kütüphane vb. otomasyon yazılımlarını oluşturmak ve/veya satın alma, gerekli ayarlama ve güncellemeleri kontrol ederek yapılmasını sağlamakla sorumludur.

   Bilgi İşlem Daire Başkanının kontrol ve koordinesinde çalışır.

 

   Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 2012-10-19 11:16:26

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023