Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız,

Üniversitemizin akademik ve idari personel ve birimleri ile öğrencilerinin gereksinim duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasına yönelik olarak yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırmak, kontrol ve koordinasyon yoluyla etkin ve verimli bir şekilde kullanımını ve devamlılığını sağlamayı amaçlar.

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin akademik ve idari personel ve birimleri ile öğrencilerin gereksinim duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında, var olan ve doğacak gereksinimlere sorunsuz yanıt veren, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümleri üretmek ve yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırmak, kontrol ve koordinasyon yoluyla etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve devamlılığını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek; Üniversitemizin bilgi işlem alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerde yaygın olarak faydalanılmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde ve paydaşlarına sunumunda teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında olmasına katkıda bulunmaktır.

Üniversite birim hizmetlerini bilgisayar ağları ve veritabanı ortamına taşıyarak, bilginin elektronik ortamda, hızlı ve doğru şekilde birimlere ulaşmasını sağlamak, hizmetlerde verimliliği ve hızı arttırarak Ülkemizin gelişen e-Devlet sürecinde üniversitemizi bir “e-Üniversite” vizyonuna ulaştıracak çağdaş bilgi teknolojileri ile donatmak, ileri teknolojik olanaklarının sunulduğu ve çağdaşlarıyla rekabet edebilecek örnek üniversiteler arasında yer almaktır.

DEĞERLERİMİZ

 • Üniversite ve kamu yararını gözetme
 • Sorumluluk bilinci
 • Özverili Olmak
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Liderlik ve Takım bilinci
 • Veriye ve bilgiye dayalı karar almak
 • Mükemmeli Aramak, Profesyonellik
 • Yenilikçilik, Teknolojik merak ve ilgi
 • Şeffaflık ve Objektiflik, Hesap verebilirlik
 • Değişime ve Gelişime açık
 • Etik değerlere bağlı ve Hoşgörülü olmak
Son Güncelleme: 2023-11-28 15:42:24

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2023